בחר באפשרות המתאימה לך לתשלום עבור האותיות:

 

Donate Online


דואר

2


 

רכוש עכשיו און ליין! 
באפשרותך לרכוש מיד, הקש כאן  ושלם באמצעות כרטיס אשראי.

בדואר
שלח את עלות האותיות ל"ספר תורה", ת.ד. 94 אשקלון. לרכישה באמצעות כרטיס אשראי הקש כאן.

הפקדה / העברה בנקאית
עבור בנק לאומי, קוד  10, סניף אשקלון מגדל 925, חשבון 36308/46.