אות בספר – סגולה לביטחון
בתקופה מתוחה זו, כאשר סכנת הטילים מאיימת על כל אזור הדרום, אנו מחפשים כל דרך להתחזק ולהגן על עצמנו. כל אחד בוודאי נוקט בכל האמצעים הפיזיים להגנה על ביטחונו וצה,ל פועל לביטחוננו הכללי כמיטב יכולתו. אך חשוב לא פחות להתחזק מבפנים, בעזרת האמונה והכוח הרוחני שיש במורשת הנצחית שלנו. כיהודים, אנו יודעים כי בכל דור ודור עמדו עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא הצילנו מידם.

אחת הסגולות הרוחניות לשמירה, הגנה והצלה היא שותפות בספר תורה כללי, באמצעות רכישת אות בספר.
הרבי מליובאוויטש, שיזם את הרעיון לכתיבת ספר התורה הכללי, ציטט את נבואת הנביא דניאל (פרק יב' פסוק א') "ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר" וראה בה רמז לימינו אלה, כי אות בספר התורה מכניסה ותנו לספרו של הקב"ה ומוסיפה ממד של הגנה וביטחון לכל יהודי הנוטל בו חלק.
סוד המיגון היהודי הוא להיות כתוב בספר התורה המלווה את עם ישראל בכל עת צרה.

לרכישת אות בספר התורה לשמירה על תושבי הדרום

אנא חייגו:

1-700-50-18-26

או שילחו את פרטיכם למייל:

migun4u@gmail.com